15. 10. 2019  23:10 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB

Garant: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.KGTE SvF+421 (2) 59 274 675C 0901
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ