21. 8. 2019  20:57 Jana
Akademický informační systém

Projekty


ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB

Garant: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0452/17
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0