16. 6. 2019  16:48 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj bezolovnatej mäkkej aktívnej spájky a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov pri využití ultrazvukovej aktivácie

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj univerzálnej mäkkej bezolovnatej spájky určenej pre beztavivové environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov. Objasnenie mechanizmu vzniku spoja pri spájkovaní keramických a nekovových materiálov s využitím ultrazvukovej aktivácie. Výskum materiálovej spájkovateľnosti, keramických a nekovových materiálov vysokočistých aj technickej kvality navzájom a v kombinácii s kovmi. Vplyv parametrov ultrazvukového spájkovania na spájkovateľnosť a kvalitatívne vlastnosti spojov.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVT-20-010804
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva