15. 9. 2019  18:17 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Projekty


Robustnosť multikriteriálnej optimalizácie dynamických sústav z pohľadu vibroizolácie, jazdného konfortu, jazdnej bezpečenosti a stability riadiaceho systému

Garant: doc. Ing. František Palčák, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je prehĺbenie poznania v oblasti multikriteriálnej optimalizácie dynamických systémov v oblasti vibroizolácie, jazdného komfortu, jazdnej bezpečnosti a stability riadiaceho systému. Riešitelia budú vychádzať zo skúseností získaných pri riešení úloh v rámci výskumu ladenia a syntézy mechanických sústav, riadeného kmitania mechanických sústav, vibroizolácie a vibrogiagnostiky strojov a konštrukcií ako aj projektov pre priemysel z oblasti dynamickej analýzy a optimalizácie podvozkových častí kolesového terénneho vozidla Aligátor (pre Transmisie, Martin), optimalizácie parametrov stavebných strojov (pre WAY Industry, Krupina), optimalizácie parametrov pružných uložení motora ťahača (pre AVL list GmbH, Steyr, Rakúsko), návrhu modelu zavesenia McPherson s poddajnou vzperou (pre Magna Steyr SFT MKS, Graz, Rakúsko) a analýzy prenosu kmitania v sušičke (pre BSH, Michalovce). Z teoretického hľadiska bude výskum zameraný na vývoj algoritmu na monitorovanie stanovenej multikriteriálnej cieľovej funkcie, na výber vhodných metód skúmania odozvy dynamického systému podľa ich špecifických vlastností, na analýzy vplyvu náhodných zmien vonkajšieho vplyvu a vnútorných vlastností na optimalizovaný dynamický systém, na spracovanie zovšeobecnenej metodiky na dosiahnutie vyžadovaného stupňa robustnosti dynamického systému a na aplikáciu vypracovanej metodiky robustnej multikriteriálnej optimalizácie dynamického systému v dopravnej technike (na cestné a koľajové vozidlá) a v robotike.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikace projektu:1/2092/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0