18. 10. 2019  5:58 Lukáš
Akademický informační systém

Projekty


Problémy vibroizolácie a vibračnej diagnostiky porúch strojov a konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ondrej Záhorec, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:1/ Analýza kmitania strojov a konštrukcií ako maechanických sústav so sústredenými a rozloženými parametrami s deterministickým a s náhodným budením z hľadiska pasívnej vibroizolácie pri rôznych začiatočných a okrajových podmienkach - kmitanie mechanických sústav spôsobené tlakom plynného média s dorazom, ktoré vyvolajú rázový silový účinok. Súčasťou riešenia bude aj termodynamická analýza plynného média z hľadiska identifikácie budiaceho silového účinku. Teoretické závery budú aplikované na vibroizoláciu ventilov hermetických chladiarenských kompresorov a na kmitanie dopravných prostriedkov a prívesných vozíkov. 2/ Tvorba iteračnej metódy úpravy matematických modelov zložitých strojných zariadení a konštrukcií z hľadiska zachovania modálnych a spektrálnych vlastností v prevádzkových podmienkach. 3/ Vibračná diagnostika miesta a druhu oprušenia rotačných strojov a konštrukcií založená na analýze modálnych a spektrálnych vlastností ekvivalentnej mechanickej sústavy - aplikácia na porušenie hriadeľov, lopatiek a nosných konštrukcií, experimentálne overenie teoretických záverov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikace projektu:1/2103/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0