Oct 15, 2019   3:40 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia

Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Korček, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt predpokladá, že na základe individuálneho sledovania variability pulzovej frekvencie sa bude dať objektívne posúdiť účinnosť pohybového zaťaženia ako aj stupeň adaptácie organizmu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Physical Training (FCE)
Project identification:1/2538/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0