25. 1. 2020  6:49 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia

Garant: doc. PhDr. Vladimír Korček, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predpokladá, že na základe individuálneho sledovania variability pulzovej frekvencie sa bude dať objektívne posúdiť účinnosť pohybového zaťaženia ako aj stupeň adaptácie organizmu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telesnej výchovy (SvF)
Identifikácia projektu:1/2538/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0