17. 10. 2019  7:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


TiAlN povlaky pre rezné nástroje a lisovacie formy pripravené pomocou novej generácie PIII&D.

Garant: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na prípravu gradientných a nanokompozitných povlakov TiAlN pomocou novej generácie implantačného a depozičného procesu (PIII&D) založeného na kombinácií plazmou podporovanej iónovej implantácie (PIII) a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS). Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC©). Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0157/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Barbara Odokienkováspoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Jana Lokajováspoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ