16. 6. 2019  6:48 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality

Garant: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt by mal pomôcť budúcim manažérom kvality k zmene prístupu pri zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti a efektívnosti celkového riadenia organizácií, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Výstupom projektu bude publikácia, v ktorej bude spracovaná metodika pre uplatňovanie metód, nástrojov a techník, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní účinnosti a efektívnosti manažérstva kvality.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:3/3113/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0