16. 10. 2019  21:29 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality

Garant: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt by mal pomôcť budúcim manažérom kvality k zmene prístupu pri zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti a efektívnosti celkového riadenia organizácií, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Výstupom projektu bude publikácia, v ktorej bude spracovaná metodika pre uplatňovanie metód, nástrojov a techník, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní účinnosti a efektívnosti manažérstva kvality.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:3/3113/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0