17. 10. 2019  10:50 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


O stabilite riešení istých tried obyčajných nelineárnych diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami.

Garant: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stanovenie kritérií (postačujúcich podmienok) asymptotickej stability resp. nestability diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami (oboje v zmysle Ľapunova).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0180/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Václavováspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.zodpovedný riešiteľ