19. 10. 2019  12:01 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Systém na meranie doby preletu (ToF) pre analýzu pružne vyrazených iónov (ERDA) prostredníctvom digitálnej jadrovej elektroniky

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Bude realizovaný systém ToF ERDA (analýza pomocou detekcie pružne vyrazených iónov s využitím merania doby preletu častíc) s použitím najnovších modulov digitálnej jadrovej elektroniky. Rozšíri sa experimentálna a analytická základňa laboratória 6 MV tandemového urýchľovača iónov o HE (vysokoenergetickú – desiatky MeV) HI (pomocou ťažkých iónov) ERDA. HE HI ERDA stanovuje hĺbkové koncentračné profily všetkých prvkov (niekedy aj izotopov) vzorky, od vodíka po atómy s hmotnosťou primárnych iónov. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať systém ToF na meranie 3D (hmotnosť/energia/početnosť) ERDA spektier na báze digitálnej jadrovej elektroniky s využitím vysokorýchlostných (do GigaSample/s) prevodníkov (FPGA). Súčasťou riešenia ToF ERDA bude aj riadiaci systém reálneho času, ktorý bude realizovaný a evaluovaný ako bezpečnostne-kritický.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0418/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ