24. 7. 2019  10:34 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Engineering as Communication Language in Europe

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Engineering as Communication Language in Europe".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 129T-140

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ