13. 8. 2020  22:43 Ľubomír
Akademický informační systém

Projekty


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov.Prínosom projektu bude návrh výrobnej prevádzky v strojárskom priemysle, ktorá bude mať charakter inteligentného subjektu, pracujúceho na princípoch systémovosti, hospodárnosti i časovej efektívnosti. Budú vypracované varianty optimalizácie návrhu konceptu inteligentnej výrobnej prevádzky z pohľadu efektívnosti procesu, výkonnosti, produktivity, spoľahlivosti a ergonómie. Ďalším prínosom projektu bude vypracovanie pôvodnej metodiky projektovania optimálnych montážnych systémov, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou mechanizácie, automatizácie, humanizácie a aktívnej účasti na kvalite. Na tvorbu a hodnotenie variantov optimalizačných návrhov inteligentnej výrobnej prevádzky bude využívaný simulačný softvér Tecnomatix.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:
1/0297/18
Stav projektu:
Neschválený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:19

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administrátor
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Ivan Molnár
spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.
spoluriešiteľ