13. 8. 2020  23:29 Ľubomír
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
VV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011
T-13
KVZS UVTE MTF
+421 918 646 055
T-135
UPIM MTF+421 906 068 kl. 462
T02 2.119
ext UVTE MTF
KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 135
T-126
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 132
T-129
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.UPIM MTF [ukončené]+421 906 068 kl. 479
T02 2.105
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.KVZS UVTE MTF+421 908 674 132
T-129
UPIM MTF
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
KVZS UVTE MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 143
T-109
KOPT UVTE MTF
+421 906 068 378
CE5AM
Ing. Šimon Lecký
MTF D-STAM [ukončené]
T-104A
MTF D-STAM den [roč 4]
T-104A
KOPT UVTE MTF+421 906 068 378
CE5AM
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
KOPT UVTE MTF, ext SjF
+421 908 674 130
T-128
KOPT UVTE MTF+421 905 906 371
T-135
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
KVZS UVTE MTF, ext SjF, ext UIAM MTF
+421 908 674 132
T-129
Ing. Jana Samáková, PhD.UPIM MTF [vyňatie]+421 906 068 kl. 462
T02 2.119
KOPT UVTE MTF+421 906 068 378
CE5AM

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ