Nov 17, 2019   11:01 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Projects


Meranie stopových množstiev prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE a NRA

Supervisor: Ing. Matúš Beňo, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na meranie stopových prímesných prvkov na UVPT metódami PIXE (Proton/Particle Induced X-ray Emission – protónmy/časticami vybudené charakteristické röntgenové žiarenie) a NRA (Nuclear Reaction Analysis – analýza pomocou jadrových reakcií). Pri metóde PIXE bude riešená kvantifikácia prvkovej analýzy a pre NRA analýzu bude zostavená experimentálna meracia aparatúra a budú realizované overovacie merania. Aplikáciou obidvoch analytických metód, ktoré sú navzájom komplementárne, bude pokrytý celý rozsah analyzovaných prvkov (vodík až bizmut).
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 05. 2018
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Matúš Beňo, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.zodpovedný riešiteľ