16. 12. 2019  3:02 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky pre technologické spracovanie abrazívnych suspenzií

Garant: doc. Ing. Vojtech Pulc, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:AV - 4/0006/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0