19. 10. 2019  4:18 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na inováciu predmetu Inteligentné metódy riadenia na Materiálovotechnologickej fakulte STU. Je interdisciplinárny: snaží sa o aplikovanie inteligentných metód do oblasti riadenia, ale aj do oblasti spracovania (bio)signálov. Pracovisko žiadateľa vlastní laboratóriá s veľmi dobrým technickým vybavením (regulačná technika, PLC, rôzne objekty riadenia (model výrobnej linky, roboty, robotizované výrobné bunky), separátne objekty riadenia typu gulôčka na pohyblivej rovine, segway, inverzné kyvadlo, modely auta a helikoptéry, prilba na snímanie EEG a pod.). K dispozícii je softvér potrebný na zber a spracovanie dát, komunikáciu zariadení a riadenie na všetkých úrovniach. Laboratórium bolo vybudované v rámci projektu „Univerzitný výskumný park“a slúži na výskum a výučbu v oblasti tradičnej automatizácie a riadenia.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:009STU-4/2018
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Nikmonspoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Budjačspoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ