22. 10. 2020  17:36 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Systémy gridového počítania a jeho komponenty

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vyriešenie implementácie mechanizmu ukladania a obnovy stavu procesu jadrom OS, pre istú triedu procesov (výpočtovo náročné procesy). Návrh a implementácia distribuovaného plánovacieho algoritmu pre vyrovnávanie záťaže uzlov v sieti na základe znalosti stavu uzlov z okolia. Vypracovanie modelu klastra ako náhodného grafu. Analýza vplyvu výpadkov uzlov a liniek na komunikáciu v sieti (schopnosť správy dosiahnuť cieľový uzol) v závislosti od poruchovosti liniek a topológie. Aplikácia bezpečnostného modelu RBAC v gridovom prostredí. Navrhnúť a implementovať metodológiu na kroky plánovania pre syntézu návrhových modelov. Navrhnúť prehľadávanie tokov návrhu s cieľom nájsť inteligentný návrh digitálnych systémov
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/3104/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0