23. 10. 2019  12:03 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívne metódy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov v rámci modernizácie výučby predmetu "Počítačová grafika a číslicová spracovanie obrazu"

Garant: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na implementáciu a využitie konceptu Industry 4.0 s cieľom modernizácie výučby predmetu "Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu". V rámci projektu bude vyvinutý systém využívajúci najnovšie trendy v automatizácii a informačných technológiách. Projekt umožní pomocou technologického konceptu CPS (cyber-physical system) zlepšiť výučbu. Hlavná myšlienka tohto projektu je navrhnúť a technicky zrealizovať jednoduchý hardvérový a softvérový systém, ktorým sa bude dať automaticky strojovo rozpoznávať predmety na páse dopravníka a manipulovať s nimi podľa stanovených kritérií. Najdôležitejšou úlohou projektu bude zavedenie metód strojového učenia (deep learning) do výučby. Projekt prispeje k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti novej generácie mladých ľudí, ktorí budú čoraz častejšie dochádzať do kontaktu s technológiami v rámci Industry 4.0, kde je snaha o nahrádzanie monotónnej manuálnej práce robotmi.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:012STU-4/2018
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Bezák, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Peter Cuninkaspoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ