25. 1. 2020  8:33 Gejza
Akademický informační systém

Projekty


Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na tematickú oblasť “Nové technológie, metódy a formy vo výučbe” s obsahovým zameraním na nové metódy a formy vzdelávania na vysokých školách a na rozvoj cieľových poznávacích operácií (vedomostí, schopností, zručností a návykov) v rámci prípravy nových vzdelávacích programov v špecializovaných laboratóriách. Hlavným cieľom predloženého projektu je zavedenie inovatívneho spôsobu vzdelávania a prípravy študentov s cieľom pripraviť kvalitných odborníkov konkurencieschopných na európskom trhu práce.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:021STU-4/2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:16

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dávid Michalspoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jarmila Blahováspoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ