13. 12. 2019  6:25 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia technologických postuov spracovania plastového odpadu vytláčaním a vstrekovaním s využitím softvérového produktu

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:AV - 4/0007/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0