16. 12. 2019  13:32 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Medzinárodná spolupráca na príprave vedeckého projektu H2020 zameraná na pro-európsku tému medzikulturálnych kompetencií v kontexte prisťahovaleckej krízy - medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami z Nemecka, Čiech, Litvy, Srbska, Maďarska a Slovenska
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 07. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ