20. 6. 2019  11:36 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV

Garant: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:APVT - 20-035204
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0