14. 12. 2019  3:09 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov

Garant: doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom projektu je výskum materiálových charakteristík spájania metalurgicky rôznorodých materiálov s využitím elektrónového lúča so simultánnym predhrevom. Budú spracované technologické postupy spájania rôznych materiálov s praktickými aplikáciami v rôznych oblastiach priemyselnej výroby, ako je zváranie rotorov turbín, konštrukčných medzikusov v energetike a jadrovej technike, v hromadnej výrobe častí pohonových a prevodových systémov v automobilovom priemysle a ostatnej dopravnej techniky, výroba špeciálnych lekárskych prístrojov a pod.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikace projektu:APVT - 20-P01305
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 11. 2005
Datum ukončení projektu:31. 07. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0