14. 11. 2019  22:02 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov

Garant: doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom projektu je výskum materiálových charakteristík spájania metalurgicky rôznorodých materiálov s využitím elektrónového lúča so simultánnym predhrevom. Budú spracované technologické postupy spájania rôznych materiálov s praktickými aplikáciami v rôznych oblastiach priemyselnej výroby, ako je zváranie rotorov turbín, konštrukčných medzikusov v energetike a jadrovej technike, v hromadnej výrobe častí pohonových a prevodových systémov v automobilovom priemysle a ostatnej dopravnej techniky, výroba špeciálnych lekárskych prístrojov a pod.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:APVT - 20-P01305
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0