17. 10. 2019  14:56 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky

Garant: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom navrhovaného projektu je výskum komplexných väzieb medzi obalovými konštrukciami budov a ich vnútorným prostredím prostredníctvom parametrických simulačných počítačových štúdií (?virtuálne experimenty?) v klimatických podmienkach Slovenskej republiky. Integrované počítačové simulácie celých budov a obalových konštrukcií budov budú bázované na matematickom modelovaní, experimentálnych meraniach a interdisciplinárnom prístupe. Dôraz sa položí na výpočtový a experimentálny výskum komplexných interakcií medzi človekom ? budovou ? prostredím.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/3324/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0