17. 11. 2019  15:44 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorého hlavným cieľom bude skúmať proces termického zhodnocovania problematických druhov plastových odpadov. Základným pilierom projektu bude zriadenie spoločného výskumného pracoviska v oblasti výskumu zhodnocovania problematických ostatných plastových odpadov formou termického štiepenia na priemyselne a energeticky využiteľné výstupné produkty. Projekt svojím zameraním prostredníctvom určenej prioritnej témy v rámci oblastí špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít spadá do oblasti „Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu“ a „Udržateľná energetika a energie“.
Druh projektu:OP VaI ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:ITMS2014+ : 313011B647
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2017
Datum ukončení projektu:31. 08. 2021
Počet pracovníků projektu:27
Počet oficiálních pracovníků projektu:27

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.riešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.riešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.riešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.riešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.riešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.riešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.riešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.riešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.riešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.riešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.riešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.riešiteľ