Jul 17, 2019   10:37 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


COLOUR AS A QUALITATIVE CRITERION OF THE URBAN ENVIRONMENT THEORETICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS OF COLOUR IN THE URBAN INVIRONMENT

Supervisor: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt si kladie za cieľ prispieť ku koloristickej charakteristike súčasného urbánneho prostredia, ku kvantifikácii kľúčových javov dnešného používania farby v urbanistických priestoroch ako aj historickej farebnosti cestou tradičných farebných paliet. Systémovou analýzou problematiky predpokladá vytvorenie základu pre kvalitatívne zmeny a hľadanie účinných systémov usmerňovania a regulácie farebnosti. Ďalšou zo skúmaných oblastí by bol aj "farebný charakter" Slovenska, možnosti tvorby relevantných koloristických databáz, prípadne knižnice materiálov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of History and Theory of Architecture (FA)
Project identification:1/2122/05
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2005
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0