23. 9. 2019  7:34 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:IPVT/1/98
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 1998
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0