9. 12. 2019  9:35 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov.

Garant: Ing. František Krasňan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Mnohé nekoncepčné riešenia večerného osvetlenia historických architektúr a súborov na Slovensku sú odrazom absentujúcej spolupráce, resp. oddelenej práce architekta a svetelného technika.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3302/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0