16. 10. 2019  8:46 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne

Garant: doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši principiálne koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť dizajnu (zameranie dizajn vizuálnej komunikácie a multimédií) na STU v Bratislave. Zapĺňa doposiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť komunikačného dizajnu s dôrazom na umeleckú tvorbu v kybernetickom priestore ( web-dizajn, multimediálny dokument, grafický dizajn a videoart) a dopĺňa o sústavu študijných plánov o nový prvok integrácie umenia a techniky. Osobitnou úlohou je príprava učebnej látky teoretických predmetov na CD nosičoch (CD/DVD-ROM).
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav Dizajnu (FA)
Identifikace projektu:3/3253/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0