19. 9. 2019  8:22 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh koncepcie transformovaného študijného programu multimediálneho a grafického dizajnu. Umelecké formy v komunikačnom dizajne

Garant: doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši principiálne koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť dizajnu (zameranie dizajn vizuálnej komunikácie a multimédií) na STU v Bratislave. Zapĺňa doposiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť komunikačného dizajnu s dôrazom na umeleckú tvorbu v kybernetickom priestore ( web-dizajn, multimediálny dokument, grafický dizajn a videoart) a dopĺňa o sústavu študijných plánov o nový prvok integrácie umenia a techniky. Osobitnou úlohou je príprava učebnej látky teoretických predmetov na CD nosičoch (CD/DVD-ROM).
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav Dizajnu (FA)
Identifikácia projektu:3/3253/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0