19. 6. 2019  8:45 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie.

Garant: doc. Ing. Ferdinand Draškovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:1. Výskum špeciálnych vlastností dreva, hmôt na jeho báze v rámci pôsobenia drevených a kombinovaných nosníkových prvkov. Zameranie hlavne na časovo závislé vlastnosti a reológiu 2. Výskum a overenie skutočného pôsobenia a aplikovateľnosti drevo-betónových nosných prvkov pre stropné konštrukcie pri využití výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcej etape riešenia tejto problematiky. 3. Stropné nosníky vyrobené z dreva a z novodobých materiálov na báze dreva (OSB). 4. Nosníky vystužené novými vysokopevnými materiálmi na báze uhlíkových a sklených vláken a nosníky vystužené oceľou. Možnosti a efektívnosť aplikácií vysokopevných materiálov na zosilňovanie pri rekonštrukciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikace projektu:1/3309/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0