19. 1. 2020  3:24 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Metódy riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.ÚPV FCHPT+421 (2) 59 325 556SB 584, SB 551

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ