20. 10. 2019  9:02 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium, matematický popis a predikcia správania sa technologicky a hygienicky relevantnej mikroflóry v opracovaných a originálnych slovenských fermentovaných potravinách s cieľom zvýšiť ich hygienickú bezchybnosť, funkčné vlastnosti a trvanlivosť

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Matematická analýza rastu a vzájomných vzťahov mikroorganizmov, ktoré určujú hygienickú bezchybnosť a zdravotnú neškodnosť horeuvedených potravín, v modelových pokusoch s cieľom popísať dynamiku v súvislosti s ich vnútornými, vonkajšími, prip. technologickými faktormi prostredia. Aplikácia princípov prediktívnej mikrobiológie pri zabezpečení hygienickej a zdravotnej neškodnosti fermentovaných potravín so zameraním na originálne slovenské potraviny vyrábané na báze surového ovčieho mlieka. Aplikácia modelov rastu Bacillus cereus v pasterizovanom mlieku pri hodnotení mikrobiálnej záťaže (exposure assessment) konzumenta v závislosti od teploty uchovávania. Odhad tejto mikrobiologickej záťaže a tzv. Monte Carlo simulácie počas doby spotreby - na základe vlastných výsledkov pokúsiť o hodnotenie mikrobiálneho rizika (risk assessment) súvisiaceho s konzumáciou pasterizovaného mlieka
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3488/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0