18. 10. 2019  8:36 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium).

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium).".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 750261, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ