17. 10. 2019  12:22 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium).

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Karotenoidy sú antioxidanty, ktoré môžu zabrániť, alebo spomaliť určité druhy rakoviny, aterosklerózu, degeneráciu svalov a iné choroby. Ochranný účinok karotenoidov súvisí s ich antioxidačnou schopnosťou efektívne vychytávať voľné radikály. Hlavný cieľ tohto projektu je uskutočniť porovnávacie EPR štúdium antioxidačnej schopnosti viacerých karotenoidov vychytávať voľné kyslíkaté radikály. Karotenoidy sa môžu za určitých podmienok správať aj ako prooxidanty a teda zvýšiť tvorbu radikálov v systéme. Prooxidačný účinok -karoténu pri jeho zvýšenej konzumácii za určitých podmienok bol nedávno potvrdený aj rozsiahlou epidemiologickou štúdiou Národným ústavom pre výskum rakoviny v USA. Z toho dôvodu plánujeme detailne preštudovať EPR spektroskopiou najdôležitejšie faktory, ako napríklad koncentráciu, úlohu stopových prvkov (Cu2+, Fe2+), izomerizáciu, parciálny tlak kyslíka (pO2) a iné, ktoré ovlyvňujú prechod karotenoidov od antioxidačných k prooxidačným vlastnostiam. Osobitnú pozornosť plánujeme venovať cis-trans izomerizácii konjugovaného reťazca karotenoidov, ktorá zohráva z biochemického hladiska veľmi dôležitú úlohu pri antioxidačných reakciách karotenoidov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/2450/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0