23. 10. 2019  4:33 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Stereoselektívne syntézy chirálnych 1,4-dihydropyridínov a analógov alkaloidov indolizínového typu.

Garant: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom grantového projektu je preskúmať možnosti využitia 2-formyl-1,4-dihydropyridínov pre syntézu nových chirálnych 2-substituovaných dihydropyridínov, polycyklických heterocyklov s 1,4-dihydropyridínovým kruhom a dihydroindolizínov. Príprava a charakterizovanie koordinačných zlúčenín prechodných i neprechodných prvkov s ligandami na báze 1,4-dihydropyridínov, skúmanie ich zloženia, štruktúry a overovanie prípadne katalytickej aktivity pripravených komplexov. Predmetom štúdia budú aj cielené stereoselektívne syntézy substituovaných indolizínov a indolizidínov s potenciálnou biologickou aktivitou. Aplikácia regio-, chemo- a stereoselektívnych reakcií s využitím nových poznatkov organickej syntézy. Vypracovanie nových, jednoduchých a všeobecných stereokontrolovaných syntéz enantiomérne čistých analógov alkaloidov indolizidínového typu z chirálnych syntónov-hetero[f]indolizidíndiónov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2456/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0