21. 10. 2019  21:50 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Stereoselektívne syntézy chirálnych 1,4-dihydropyridínov a analógov alkaloidov indolizínového typu.

Garant: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom grantového projektu je preskúmať možnosti využitia 2-formyl-1,4-dihydropyridínov pre syntézu nových chirálnych 2-substituovaných dihydropyridínov, polycyklických heterocyklov s 1,4-dihydropyridínovým kruhom a dihydroindolizínov. Príprava a charakterizovanie koordinačných zlúčenín prechodných i neprechodných prvkov s ligandami na báze 1,4-dihydropyridínov, skúmanie ich zloženia, štruktúry a overovanie prípadne katalytickej aktivity pripravených komplexov. Predmetom štúdia budú aj cielené stereoselektívne syntézy substituovaných indolizínov a indolizidínov s potenciálnou biologickou aktivitou. Aplikácia regio-, chemo- a stereoselektívnych reakcií s využitím nových poznatkov organickej syntézy. Vypracovanie nových, jednoduchých a všeobecných stereokontrolovaných syntéz enantiomérne čistých analógov alkaloidov indolizidínového typu z chirálnych syntónov-hetero[f]indolizidíndiónov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2456/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0