12. 12. 2019  14:05 Otília
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výrazné pokroky v oblasti navigácie v ostatných rokoch spôsobili, že sa navigačné techniky stávajú vhodnými na presné merania, najmä dynamických javov, resp. dynamicky namáhaných konštrukcií (mostov, žeriavových dráh, výškových objektov apod). Nevýhodou navigačných systémov je existencia systematického modelu chýb. Kvalita snímačov využívaných v presných navigačných systémoch výrazne znižuje vplyv systematického modelu chýb na určované veličiny, nemôže však tento anulovať. Výhodnou sa tak stáva kombinácia navigačných systémov s meracími systémami, ktoré poskytujú informáciu o absolútnej polohe objektu merania. Vývoj, resp. aplikácia nových meracích systémov je neoddeliteľne spojený s ich testovaním a kalibráciou, resp. s vývojom kalibračných zariadení a postupov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/3308/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0