30. 5. 2020  0:49 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výrazné pokroky v oblasti navigácie v ostatných rokoch spôsobili, že sa navigačné techniky stávajú vhodnými na presné merania, najmä dynamických javov, resp. dynamicky namáhaných konštrukcií (mostov, žeriavových dráh, výškových objektov apod). Nevýhodou navigačných systémov je existencia systematického modelu chýb. Kvalita snímačov využívaných v presných navigačných systémoch výrazne znižuje vplyv systematického modelu chýb na určované veličiny, nemôže však tento anulovať. Výhodnou sa tak stáva kombinácia navigačných systémov s meracími systémami, ktoré poskytujú informáciu o absolútnej polohe objektu merania. Vývoj, resp. aplikácia nových meracích systémov je neoddeliteľne spojený s ich testovaním a kalibráciou, resp. s vývojom kalibračných zariadení a postupov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
1/3308/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0