15. 9. 2019  7:33 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Projekty


Nové metódy riadenia zložitých elektrizačných sústav.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Analýza statických a dynamických vlastností elektrizačnej sústavy SR v podmienkach medzinárodnej spolupráce a tiež v podmienkach izolačnej činnosti. Predchádzanie havarijným stavom v celospoločenskom záujme vzhľadom na ekonomické straty všetkých odberateľov elektriny. Skúmanie nových metód riadenia zložitých systémov na báze dekompozície globálneho systému na subsystémy a decentralizácie štruktúry riadenia, najmä v oblasti riadenia zložitých elektrizačných sústav. Navrhnúť a skúmať vlastnosti nových metód na stabilizáciu oscilácií v Elektrizačnej sústave SR. Skúmať možnosti znižovania strát v Prenosovej sústave SR. Analyzovať vplyvy medzinárodnej spolupráce a podporných služieb na systém riadenia Elektrizačnej sústavy SR. Skúmať a navrhovať opatrenia v oblasti spoľahlivosti a kvality riadenia Elektrizačnej sústavy SR.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Dekanát FEI STU (FEI)
Identifikace projektu:APVV-20-023505
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0