14. 10. 2019  18:46 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Nové metódy riadenia zložitých elektrizačných sústav.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Analýza statických a dynamických vlastností elektrizačnej sústavy SR v podmienkach medzinárodnej spolupráce a tiež v podmienkach izolačnej činnosti. Predchádzanie havarijným stavom v celospoločenskom záujme vzhľadom na ekonomické straty všetkých odberateľov elektriny. Skúmanie nových metód riadenia zložitých systémov na báze dekompozície globálneho systému na subsystémy a decentralizácie štruktúry riadenia, najmä v oblasti riadenia zložitých elektrizačných sústav. Navrhnúť a skúmať vlastnosti nových metód na stabilizáciu oscilácií v Elektrizačnej sústave SR. Skúmať možnosti znižovania strát v Prenosovej sústave SR. Analyzovať vplyvy medzinárodnej spolupráce a podporných služieb na systém riadenia Elektrizačnej sústavy SR. Skúmať a navrhovať opatrenia v oblasti spoľahlivosti a kvality riadenia Elektrizačnej sústavy SR.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Dekanát FEI STU (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-20-023505
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0