18. 9. 2019  19:44 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností.

Garant: doc. Ing. Milan Nič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vypracovanie koncepcie nového študijného programu a teoretických východísk pre zostavenie a napísanie vysokoškolskej učebnice a nadväznej sústavy didaktických pomôcok na výučbu stanovenia všeobecnej (trhovej) hodnoty nehnuteľností v rámci vysokoškolského štúdia v SR. Vypracovanie metodického postupu na zhotovenie odborných, expertíznych a znaleckých posudkov v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav súdneho znalectva (SvF)
Identifikácia projektu:3/4104/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0