17. 10. 2019  17:51 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Vysoko účinné katalyzátory pre polyuretány.

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci riešenia projektu bude vypracovaná nová technológia pre zavedenie výroby 100 t/r vysoko účinného katalyzátora na báze diamínoéterov z domácich surovín, pre prípravu polyuretánov, najmä flexibilných polyuretánových pien, ktoré majú široké uplatnenie a ich spotreba má stúpajúci trend, na Slovensku hlavne v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu. Najčastejšie používané katalyzátory pre polyuretány sú terciárne amíny. Ich nevýhodou je silný amínový zápach polyuretánových pien a obmedzená možnosť ich tvarovania. Nová trieda katalyzátorov na báze diamínoéterov eliminuje uvedené nevýhody. Podklady budú obsahovať optimálne technologické podmienky prípravy, spotrebné normy surovín a energií, špecifikáciu produktov, surovín a zariadení, spôsob likvidácie odpadov a analytickú kontrolu procesu. Produkt patrí medzi špičkové chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou, určený hlavne pre zahraničné trhy. Realizátorom výroby bude VUP Prievidza, odbyt je zabezpečený.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:APVV-99-003105
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2006
Datum ukončení projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0