9. 12. 2019  22:43 Izabela
Akademický informační systém

Projekty


Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie

Garant: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum metodiky pre navrhovanie sieťových riadiacich systémov pre priemyselné prostredie. Rozvoj metód analýzy a syntézy zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia za podmienok variabilných dopravných oneskorení. Rozvoj metód diskrétneho riadenia v reálnom čase pre dekomponované zložité dinamické systémy. Riešenie problémov globálnej stabilitytotálne decentralizovaného riadenia aj hierarchického riadenia. Výskum sofistikovaných funkcií sieťového riadenia systému v oblasti robotiky a špeciálnych technológií. Návrh univerzálneho sieťového riadiaceho systému, ktorý je vhodný aj pre náročné priemyselné prostredie v oblasti laserových, plazmových a elektrónlúčových technologických komplexov. Návrh funkčnej schémy sieťového riadiaceho systému. Návrh a realizácia technických a programových prostriedkov. Návrh a realizácia modelu špeciálneho technologického komplexu s nasadením navrhnutého sieťového riadiaceho systému. Riešenie problémov vibrácie konštrukčných uzlov.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-99-045805
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0