21. 10. 2019  9:30 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Možnosti spracovania kvapalných a pevných uhľovodíkových odpadov v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií ?fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní na palivá. Modifikácia a charakterizácia zeolitov a zeolitových katalyzátoro

Garant: doc. Ing. Agáta Smiešková, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá štúdiom spracovania kvapalných a pevných odpadových uhľovodíkov ? opotrebovaných olejov a plastov ? v katalytických štiepnych procesoch spracovania ropných frakcií: fluidnom katalytickom krakovaní a hydrokrakovaní predovšetkým na frakcie motorových palív ? benzín a motorovú naftu. Práca zahrňuje úpravu, modifikáciu a charakterizáciu zeolitov a zeolitových katalyzátorov pre hydrokrakovanie (HC) a fluidné katalytické krakovanie (FCC), úpravu kvapalných a pevných odpadových uhľovodíkov na frakcie vhodné pre dané katalytické procesy, laboratórne katalytické testy FCC (MAT-MikroAktivitný test podľa ASTM normy) a HC (laboratórny tlakový prietokový reaktor) s priemyselnými surovinami aditivovanými s upravenými odpadovými uhľovodíkovými frakciami vo vhodnom pomere, ako aj vývoj metodík hodnotenia vlastností motorových palív.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/3575/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0