18. 9. 2019  23:44 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Súčasná technická prax vyžaduje stále kvalitnejšie materiály podrobené náročným vonkajším podmienkam. Popri tradičných pružných materáloch často prichádzajú do úvahy rôzne typy väzkopružných a väzkoplastických štruktúr a ich kombinácie. Ich optimálne pôsobenie vo vzájomnej interakcii ako aj v interakcii s tepelnými a elektromagnetickými poľami je vhodné zabezpečiť novými matematickými modelmi a metódami ich riešenie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/4214/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0