20. 10. 2019  7:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály s neusporiadanou štruktúrou určené pre optoelektroniku a energetiku

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prípravu a diagnostiku nových sklovitých materiálov s ovplyvnením ich fyzikálnych vlastností dopovaním pod teplotami sklenného prechodu. Zahrnuje oblasť štúdia chalkogenidových skiel a skiel na báze oxidov ťažkých kovov vyznačujúcich sa širokým intervalom optickej priepustnosti, vysokými hodnotami transmittancie a možnosťou dosiahnutia vysokej koncentrácie ďalších dopujúcich látok ovplyvňujúcich javy UP a DOWN optickej konverzie dôležitej v optoelektronike a pri zvyšovaní účinnosti premeny solárnej energie. Výrazná štruktúrna citlivosť elektrických vlastností a možnosť pripraviť ich vo forme tenkých vrstiev umožňujú ich aplikovať pre rôzne druhy pamäťových zariadení. Príprava týchto skiel bude uskutočňovaná špecifickými metódami prípravy vysokočistých neusporiadaných tuhých roztokov liatím z taveniny (napr. metódou delenej ampuly) s následnou lokálnou modifikáciou chemického zloženia metódami prípravy tenkovrstvových štruktúr (napr. iónovou implantáciou). Následne budú analyzované štruktúrne parametre a aplikačne dôležité vlastnosti (elektrické, dielektrické, optické a tepelné vlastnosti). Bude sledovaný vplyv rôznych technologických podmienok pre dosiahnutie vysokej čistoty pripravených skiel vo forme objemných vzoriek ako aj tenkých vrstiev. Hodnotenie kvality pripravených materiálov je determinované na základe analýzy výsledkov experimentálnych prác aj modelovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0040
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Klimentováspoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ